•  1
  •  2
  • Bình luận đang tải
    Anh hàng xóm của Airi Kijima là một anh giao hàng COD cho các nhà lân cận, và tình cờ anh giao hàng cho Airi và dể ý đến cô nàng và luôn muốn được cùng nàng làm tình, nhưng vì lo ngại nên không dám hé lời, và cơ hội đến cô nàng gọi điện thoại cho anh ta nhờ thiết kế căn nhà giấy cho mình ôn lại tuổi thơ va chuyện tình chớm nở bắt đầu ngay từ đó.